Údržbové mytí

Údržbové mytí
Velmi důležitou součástí výrobního procesu je celková údržba strojů a zařízení. Pájecí rámečky, masky, filtry, chladiče a mnoho dalších součástí, by mělo být pravidelně čištěno, aby jednak nedocházelo k poškození stroje a následně pak k jeho zastavení. V elektrotechnickém jazyce hovoříme o cleaning systems for reflow oven filters, parts a také cleaning solutions for soldering masks, frames nebo palettes. Odstraňování zbytků tavidel a dalších nečistot, které vzniknou během procesu zaručí spolehlivou výrobu a bezproblémový chod.

Jako výrobce mycích strojů a kapalin nabízíme celou škálu možností pro tento proces. Ať už kapaliny pro strojní čištění nebo spreje pro manuální čistění částí, které nelze ze stroje demontovat. V případě problému se obratně na svého projektového manažera DCT v dané zemi.

Doporučené produkty

InJet® 888 CRD 1F

InJet® 888 CRD 1F

InJet® 888 CRD-1F je vyvinut primárně pro odstraňování tavidlových zbytků z pájecích rámů či pro údržbové čištění dílů pájecích zařízení. Označení 1F poukazuje na 1 patrové řešení, primárně určené pro mytí větších dílů.

Technický list PDF
InJet® 888 CRD 2F

InJet® 888 CRD 2F

InJet® 888 CRD-2F je vyvinut primárně pro odstraňování tavidlových zbytků z pájecích rámů či pro údržbové čištění dílů pájecích zařízení. Mycí system může být využit pro mytí desek po pájení nebo pro kombinaci mytí desek, misprintů a šablon. Lze ji využít také na čištění zalakovaných rámů. Označení 2F poukazuje na 2 patrové řešení, kde je možné souběžně mýt menší díly ve dvou koších a tím maximalizovat mycí kapacitu. Po snadné demontáži středového postřikového ramene je možné mýt velké díly v jednom (spodním) koši.

Technický list PDF
AirJet® 4127 CRD

AirJet® 4127 CRD

AirJet® 4127 CRD je navržen pro údržbové mytí dílů z přetavovacích pecí a vln. Veškeré procesy jsou automatizované a probíhají ve 3 oddělených procesních komorách, které jsou zároveň zásobníkovými vanami. Mytí probíhá v první vstupní komoře, kam operátor umístí koš s díly. Poté operátor ručně přemístí koš s umytými díly do vedlejší komory s oplachovým procesem. Následně operátor přemístí koš do poslední sušící komory. Lze souběžně využívat všechny 3 komory, což zvyšuje mycí kapacitu stroje a snižuje kros-kontaminaci oproti jednokomorovým zařízením.

Technický list PDF
Sonix® 355 CRRD

Sonix® 355 CRRD

Sonix® 355 CRRD je navržen pro odstraňování vytvrzelých laků z lakovacích rámů, dílů lakovacích strojů či ze zalakovaných PCB pro potřeby jejich opravy a následnému lakování. Veškeré procesy jsou automatizované a probíhají ve 4 oddělených procesních komorách, které jsou zároveň zásobníkovými vanami. Lze použít také pro „duální“ aplikaci - jednu komoru pro lakovací rámečky a masky, druhou pro dily z pájecích pecí a pájecích vln. Lze souběžně využívat všechny 4 komory, což zvyšuje mycí kapacitu stroje, snižuje kros-kontaminaci oproti jednokomorovým zařízením a optimalizuje oplach díky dvěma oplachovým komorám.

Technický list PDF
Decotron® T332

Decotron® T332

Čisticí kapalina na vodní bázi určená pro údržbové mytí tavidel z pájecích rámů, palet a masek, částí z pájecích pecí a strojů pro pájení vlnou. Vyvinuto speciálně pro čištění filtračních elementů pecí REHM. Ready-mix, určený k přímému použití. Účinný pro všechny typy pájecích past a tavidel. Vhodný pro mycí zařízení se vzduchovým probubláváním.

Technický list PDF
Decotron® T300SA

Decotron® T300SA

Čisticí kapalina na vodní bázi určená pro údržbové mytí tavidel z pájecích rámů, palet a masek, částí z pájecích pecí a strojů pro pájení vlnou. Extra silný ready-mix určený pro silně znečištěné díly. Obsahuje aditivum proti oxidaci hliníku.

Technický list PDF
DI voda

DI voda

DCT Deionizovaná voda určená pro ředění koncentrátů mycích kapalin a jako oplachovací médium.

Technický list PDF
Traceabilita ONLINE

Traceabilita ONLINE

Nejvyšší úroveň možnosti traceability DCT, která splňuje požadavky Průmyslu 4.0, pomocí online připojení čisticího stroje k síti zákazníka prostřednictvím softwaru KepServer. Výstupem není soubor, ale přístup k OPC klientovi s daty procesu online čištění. Zákazník může tyto údaje použít pro všechny své další traceability.

Technický list PDF
Traceabilita OFFLINE

Traceabilita OFFLINE

Základní verze traceability, kdy jsou obecná data procesu, jako jsou nastavené časy, teploty, úrovně vodivosti, vodivost a počet cyklů, uložena do souboru CSV na SD kartě dotykové obrazovky čisticího stroje. PLC je připraveno pro připojení čtečky čárových kódů. Zákazník si může vybrat standardní čtečku čárových kódů DCT (P / N 10119A), nebo použít vlastní čtečku čárových kódů, pokud DCT potřebuje nastavit své nastavení (P / N 10119C).

Technický list PDF
Reflow Cleaner 94

Reflow Cleaner 94

Čisticí kapalina na vodní bázi určená pro ruční čištění pájecích zařízení. Ready-mix určený k přímému použití. Určeno pro čištění většiny typů tavidel. Vyvinut pro oblasti s běžnou úrovní kontaminace. Kapalina s minimálním zápachem a vysokou kompatibilitou se slitinami na bázi hliníku.

Technický list PDF
Reflow Cleaner 88

Reflow Cleaner 88

Čistící kapalina na vodní bázi určená pro ruční čistění pájecích zařízení - pro silné znečištění. Ready-mix, určený k přímému použití. Určeno pro čištění většiny typů pájecích past a tavidel. Vyvinuto pro oblasti se silným znečištěním, více zápachu, nižší kompatibilita se slitinami na bázi hliníku.

Technický list PDF
Decotron® T389F

Decotron® T389F

Čisticí kapalina na vodní bázi určená pro údržbové mytí tavidel z pájecích rámů, palet a masek, částí z pájecích pecí a strojů pro pájení vlnou. Ready-mix, určený k přímému použití.

Technický list PDF
AirJet® 486 CRD

AirJet® 486 CRD

AirJet® 486 CRD je navržen pro údržbové mytí dílů z přetavovacích pecí a vln. Veškeré procesy jsou automatizované a probíhají ve 3 oddělených procesních komorách, které jsou zároveň zásobníkovými vanami. Mytí probíhá v první vstupní komoře, kam operátor umístí koš s díly. Poté operátor ručně přemístí koš s umytými díly do vedlejší komory s oplachovým procesem. Následně operátor přemístí koš do poslední sušící komory. Lze souběžně využívat všechny 3 komory, což zvyšuje mycí kapacitu stroje a snižuje kros-kontaminaci oproti jednokomorovým zařízením.

Technický list PDF
AirJet® 954 CRD Piano

AirJet® 954 CRD Piano

AirJet® 954 CRD “Piano” je navržen pro údržbové mytí dílů z přetavovacích pecí a vln či k odstraňování vytvrzelých laků z lakovacích rámů, dílů lakovacích strojů či ze zalakovaných PCB pro potřeby jejich opravy a následnému lakování. Veškeré procesy jsou plně automatizované a probíhají v 1 procesní komoře, pod kterou jsou umístěny 2 zásobníkové vany, jedna s mycí kapalinou a druhá s oplachovou kapalinou. Operátor vloží díly k mytí do procesní komory do koše a mycí systém automaticky provede proces mytí, oplachu a sušení.

Technický list PDF
AirJet® 594 CRD - SAC

AirJet® 594 CRD - SAC

AirJet® 954 CRD - SAC je navržen pro údržbové mytí dílů z přetavovacích pecí a vln. AirJet® 594 CRD - SAC je vybaven motorizovaným manipulátorem pro snadné spuštění košů, následnému vytažení košů a jejich přemísťování mezi jednotlivými procesními komorami. Díky tomuto zařízení není operátor nucen zvedat těžké díly, čímž je stroj výjimečně ergonomický, bezpečný a uživatelsky přívětivý. Mytí probíhá v první vstupní komoře, kam operátor spustí koš s díly pomocí manipulátoru. Po ukončení mytí operátor manipulátorem koš přemístí do oplachové komory, poté do poslední sušící komory. Lze souběžně využívat všechny 3 komory, což zvyšuje mycí kapacitu stroje a snižuje kros-kontaminaci oproti jednokomorovým zařízením.

Technický list PDF
Decotron® M50

Decotron® M50

Čisticí kapalina na vodní bázi určená pro ruční čištění pájecích zařízení. Ready-mix určený k přímému použití. Určeno pro čištění většiny typů tavidel. Vyvinut pro oblasti s běžnou úrovní kontaminace, minimální zápach.

Technický list PDF

Kontaktujte nás