Příslušenství - Mycí stroje

1 PR filtrace

1 PR filtrace

Tato filtrace umožňuje opláchnout PCB nebo šablonu de-mineralizovanou vodou s vodivostí asi 0,5 uS a tlakem 0,2 baru.To přináší zákazníkovi přesné finální oplachování během samotného procesu. Filtrační systém je pevně připojen k struktuře stroje. Tato PR FILTRACE (filtrace fázového proplachování) je jedinečný filtrační systém oplachové vody vyvinutý v DCT Czech s.r.o.

Technický list PDF
2 PR filtrace

2 PR filtrace

Tato 2PR FILTRACE (druhá fáze oplachovací filtrace) je unikátní filtrační systém oplachové vody vyvinutý v DCT Czech s.r.o. Tento systém pracuje nepřetržitě ve 2 fázích oplachování. V 1. fázi protéká oplachovací voda mechanickým filtrem s tlakem 1 bar a vodivostí 400 uS. Tato fáze dokonale odstraňuje zbytky detergentu z desek plošných spojů nebo šablon. Druhá fáze oplachování umožňuje propláchnutí desky plošných spojů nebo šablon demineralizovanou vodou při tlaku 0,2 baru a vodivosti přibližně 0,5uS. To dává zákazníkovi přesné oplachování během procesu. Kombinace těchto fází zajišťuje dokonalé mytí mycích částí. Filtrační systém je pevně spojen s konstrukcí čisticího stroje.

Technický list PDF
Externí filtrace

Externí filtrace

Velkokapacitní externí filtrace, vyrobená zcela z nerezové oceli, je dalším z řady jedinečných řešení pro filtrování oplachové vody z výroby DCT Czech s.r.o. Systém používá sendvičovou filtraci nepřetržitě připojenou ve třech filtračních nádržích. Jsou propojeny nerezovými rozvody a umístěny na samostatnou konstrukci s válečky, což zajišťuje bezproblémová manipulace a možnost připojení k jakémukoli typu myčky z výroby DCT Czech. Snadná údržba a servis jsou samozřejmostí bez jakékoli demontáže.

Technický list PDF

Kontaktujte nás