Mytí zalakovaných částí

Mytí zalakovaných částí
Velmi složitým čistím procesem je odstraňovaní vytvrzelých laků z povrchů lakovacích rámečků, různých nosičů PCB nebo ze samotných zalakovaných PCB (conformal coating cleaning machines and fluids). Výrobci laků si dávají záležet na kvalitě jejich výrobků, ale již většinou následně neřeší následné čištění z různých povrchů.

Dokonalé vyčištění částí od laků má za následek vrácení těchto produktů do provozu, aniž by byla poškozena jejich funkčnost a spolehlivost. Opakované využití lakovaných částí (rámečků) v provozu šetří celkové náklady na pořízení těchto věcí. Druhým složitým procesem je úplné nebo částečné odstranění laků z povrchů zalakovaných PCB, jejich oprava a následné vrácení do provozu.
Čistící proces mytí laků je celkově velmi složitý a naše kapaliny dosahují v této oblasti velmi dobrých výsledků.

Doporučené produkty

Sonix® 355 CRRD

Sonix® 355 CRRD

Sonix® 355 CRRD je navržen pro odstraňování vytvrzelých laků z lakovacích rámů, dílů lakovacích strojů či ze zalakovaných PCB pro potřeby jejich opravy a následnému lakování. Veškeré procesy jsou automatizované a probíhají ve 4 oddělených procesních komorách, které jsou zároveň zásobníkovými vanami. Lze použít také pro „duální“ aplikaci - jednu komoru pro lakovací rámečky a masky, druhou pro dily z pájecích pecí a pájecích vln. Lze souběžně využívat všechny 4 komory, což zvyšuje mycí kapacitu stroje, snižuje kros-kontaminaci oproti jednokomorovým zařízením a optimalizuje oplach díky dvěma oplachovým komorám.

Technický list PDF
Sonix® 954 CRD Piano

Sonix® 954 CRD Piano

Sonix® 954 CRD “Piano” je navržen k odstraňování vytvrzelých laků z lakovacích rámů, dílů lakovacích strojů či ze zalakovaných PCB pro potřeby jejich opravy a následnému lakování. Sonix® 954 CRD “Piano” může být v určitých případech doporučen také pro mytí PCB či pro procesy odmašťování kovových dílů. Veškeré procesy jsou plně automatizované a probíhají v 1 procesní komoře, pod kterou jsou umístěny 2 zásobníkové vany, jedna s mycí kapalinou a druhá s oplachovou kapalinou. Operátor vloží díly k mytí do procesní komory do koše a mycí systém automaticky provede process mytí, oplachu a sušení.

Technický list PDF
InJet® 888 CRD 2F

InJet® 888 CRD 2F

InJet® 888 CRD-2F je vyvinut primárně pro odstraňování tavidlových zbytků z pájecích rámů či pro údržbové čištění dílů pájecích zařízení. Mycí system může být využit pro mytí desek po pájení nebo pro kombinaci mytí desek, misprintů a šablon. Lze ji využít také na čištění zalakovaných rámů. Označení 2F poukazuje na 2 patrové řešení, kde je možné souběžně mýt menší díly ve dvou koších a tím maximalizovat mycí kapacitu. Po snadné demontáži středového postřikového ramene je možné mýt velké díly v jednom (spodním) koši.

Technický list PDF
InJet® 388 CRD

InJet® 388 CRD

InJet® 388 CRD je vyvinut primárně pro odstraňování pájecích past a SMT lepidel ze šablon, PumpPrintů, stěrek a misprintů.Mycí system může být využit také pro mytí desek po pájení nebo pro kombinaci mytí desek a výše zmíněných mycích procesů. Zožností je použít stroj I pro odstraňování vytvrzelých laků. Veškeré procesy jsou plně automatizované a probíhají v jedné procesní komoře.

Technický list PDF
Proton® 69

Proton® 69

Čisticí kapalina na alkoholové bázi určená pro mytí tiskových šablon, přetisků DPS a stěrek od zbytků pájecí pasty a SMT lepidla. Speciálně vyvinuto pro mytí šablon a pumpprintů od nevytvrzelých SMT lepidel na bázi epoxidu. Účinný také pro mytí pájecích past. Ready-mix k přímému použití. Určený pro použití ve všech typech mycích zařízení, především pak pro vysokotlaký postřik.

Technický list PDF
Proton® 275

Proton® 275

Čistící kapalina na alkoholové bázi určena pro odstraňovánínevytvrzelých i vytvrzelých zbytků laků z lakovacích rámů, DPSa částí lakovacích strojů.Určený pro styrenové, akrylové urethanové laky.Ready-mix, určený k přímému použití.Určený pro použití ve všech typech mycích zařízení, především pak pro ultrazvuk.

Technický list PDF
Proton® 532

Proton® 532

Čistící kapalina na alkoholové bázi určena pro odstraňování vytvrzených i nevytvrzených laků z lakovacích rámů, DPS a částí lakovacích strojů. Určený pro styrenové, akrylové, urethanové laky. Ready-mix určený k přímému použití. Určený pro použití ve všech typech mycích zařízení, především pak pro ultrazvuk.

Technický list PDF
Proton® 703

Proton® 703

Čistící kapalina na alkoholové bázi určena pro odstraňování vytvrzených i nevytvrzených laků z lakovacích rámů, DPS a částí lakovacích strojů. Určený speciálně pro rozpouštění silikonových laků, účinný také pro většinu typů akrylových laků. Vysoká kompatibilita s většinou hliníkových slitin lakovacích rámů. Ready-mix, určený k přímému použití. Určený pro použití ve všech typech mycích zařízení, především pak pro vzduchové probublávání a ultrazvuk.

Technický list PDF
Decotron® EFD1

Decotron® EFD1

Mycí kapalina na vodní bázi je určena k odstraňování vytvrzených a nevytvrzených konformních laků z lakovacích rámečků, desek plošných spojů a součástí lakovacích strojů. Určeno k odstraňování akrylátových a polyuretanových laků. Ready-mix, určený k přímému použití. Určeno pro použití v čisticích systémech s technologií probublávání vzduchem nebo vysokotlakým rozprašováním ve vzduchu.

Technický list PDF
Decotron® ACW 115

Decotron® ACW 115

Čisticí kapalina na vodní bázi určená k čištění prachových částic a mastnoty z hliníkových dílů. Navrženo jako oplachová kapalina hliníkových částí po procesu odstraňování silikonů kapalinou Proton® 703. Ready-mix, určený k přímému použití.

Technický list PDF
Proton® R07

Proton® R07

Oplachová kapalina na alkoholové bázi určená k opláchnutí DPS a některých typů zalakovaných rámů po procesu odstraňování silikonů kapalinou Proton® 703. Ready-mix, určený k přímému použití.

Technický list PDF
DI voda

DI voda

DCT Deionizovaná voda určená pro ředění koncentrátů mycích kapalin a jako oplachovací médium.

Technický list PDF
Traceabilita ONLINE

Traceabilita ONLINE

Nejvyšší úroveň možnosti traceability DCT, která splňuje požadavky Průmyslu 4.0, pomocí online připojení čisticího stroje k síti zákazníka prostřednictvím softwaru KepServer. Výstupem není soubor, ale přístup k OPC klientovi s daty procesu online čištění. Zákazník může tyto údaje použít pro všechny své další traceability.

Technický list PDF
Traceabilita OFFLINE

Traceabilita OFFLINE

Základní verze traceability, kdy jsou obecná data procesu, jako jsou nastavené časy, teploty, úrovně vodivosti, vodivost a počet cyklů, uložena do souboru CSV na SD kartě dotykové obrazovky čisticího stroje. PLC je připraveno pro připojení čtečky čárových kódů. Zákazník si může vybrat standardní čtečku čárových kódů DCT (P / N 10119A), nebo použít vlastní čtečku čárových kódů, pokud DCT potřebuje nastavit své nastavení (P / N 10119C).

Technický list PDF

Kontaktujte nás