Mytí DPS po pájení

Mytí DPS po pájení
Počet DPS používaných v automobilovém průmyslu, zdravotnictví, letectví , komunikacích a dalších odvětvích velmi rychle roste. Zajištění funkční spolehlivosti těchto modulů je proto velmi důležité. Vše je ještě umocněno miniaturizací DPS a jejich následnému vystavení klimatickým vlivů (vlhkost, plyny, teplota,…).

Jedním z řešení budoucích problémů je dokonalé čištění povrchu DPS (PCB cleaning solutions) po montáži součástek od zbytků tavidel, chemikálii a dalších možných škodlivých látek. Důkladné použití mycí kapaliny (PCB cleaning fluid) na povrchu následně ovlivňuje další kroky v procesu např. lakování. Špatně umyté nebo vůbec nemyté DPS mohou následně způsobovat selhání modulu ve finálním produktu.

Naše mycí kapaliny Vám pomohou těmto problémům předejít.

Doporučené produkty

InJet® 388 CRD

InJet® 388 CRD

InJet® 388 CRD je vyvinut primárně pro odstraňování pájecích past a SMT lepidel ze šablon, PumpPrintů, stěrek a misprintů.Mycí system může být využit také pro mytí desek po pájení nebo pro kombinaci mytí desek a výše zmíněných mycích procesů. Zožností je použít stroj I pro odstraňování vytvrzelých laků. Veškeré procesy jsou plně automatizované a probíhají v jedné procesní komoře.

Technický list PDF
InJet® 388 CRRD Combo

InJet® 388 CRRD Combo

InJet® 388 CRRD “Combo” je vyvinut primárně pro precizní mytí desek po pájení. Mycí system může být využit také pro vysoce kvalitní odstraňování pájecích past a SMT lepidel ze šablon, PumpPrintů, stěrek a misprint, či těchto zmíněných mycích aplikací spolu s mytím desek po pájení. Možností je použít stroj i pro odstraňování zatvrzelých laků.

Technický list PDF
InJet® 388 TWIN CRRD Sausage dog

InJet® 388 TWIN CRRD Sausage dog

InJet® 388 TWIN CRRD “Sausage Dog” je vyvinut primárně pro vysokokapacitní a precizní mytí desek po pájení. Mycí system může být využit také pro vysokokapacitní odstraňování pájecích past a SMT lepidel ze šablon, PumpPrintů, stěrek a misprintů.Mytí probíhá v první vstupní komoře, poté je mytý díl automaticky transportován do středové průjezdní komoře, kde probíhá první oplachový proces. Poslední třetí a výstupní komora je určena pro finální oplach a proces sušení. Lze souběžně využívat obě komory (vstupní a výstupní), což zvyšuje kapacitu stroje a snižuje kros-kontaminaci oproti jednokomorovým zařízením.

Technický list PDF
InJet® 3179 CRD BigBoard

InJet® 3179 CRD BigBoard

InJet® 3179 CRD je navržen k odstraňování pájecích past a SMT adhesives z nestandardních nadrozměrných šablon a to až do velikosti 100 x 1700 x 900 mm, tj. 3.94 x 66.93 x 35.43 in. Velikost procesní komory přináší i možnost vložení a souběžného mytí 2 standardních šablon o rozměrech 29” x 29”.

Technický list PDF
InJet® 388 TRIPLE CRRD

InJet® 388 TRIPLE CRRD

InJet® 388 TRIPLE CRRD je vyvinut primárně pro vysokokapacitní a precizní mytí desek po pájení. Veškeré procesy jsou plně automatizované a probíhají ve 3 samostatných procesních komorách, kdy mytí probíhá v první vstupní komoře, poté je mytý díl automaticky transportován do střední komory, kde probíhá první oplachový proces. Poslední třetí a výstupní komora je určena pro finální oplach a proces sušení. Všechny 3 komory mohou být využity souběžně, což zvyšuje kapacitu stroje a snižuje kros-kontaminaci oproti jednokomorovým zařízením.

Technický list PDF
InJet® 888 CRRD 2F

InJet® 888 CRRD 2F

InJet® 888 CRRD-2F je vyvinut primárně pro odstraňování tavidlových zbytků z desek po pájení. Je možné souběžné vložit a mýt i šablonu či misprinty. Označení 2F poukazuje na 2 patrové řešení, kde je možné souběžně mýt menší díly ve dvou koších a tím maximalizovat mycí kapacitu. Po snadné demontáži středového postřikového ramene je možné mýt velké díly v jednom (spodním) koši.

Technický list PDF
InJet® 388 DOUBLE TRIPLE CRRD

InJet® 388 DOUBLE TRIPLE CRRD

InJet® 388 DOUBLE TRIPLE CRRD přináší dvojnásobnou mycí kapacitu oproti InJet® 388 TRIPLE CRRD a je tudíž naším kapacitně nejvýkonnějším vertikálním postřikovým zařízením pro mytí desek po pájení, k čemuž byl také vyvinut. Mycí system může být využit také pro vysokokapacitní odstraňování pájecích past a SMT lepidla ze šablon, PumpPrintů, stěrek a misprintů.Veškeré procesy jsou plně automatizované a probíhají ve 3 procesních komorách. Mytí probíhá v první vstupní komoře, poté je mytý díl automaticky transportován do středové komory, kde probíhá první oplachový proces. Poslední třetí a výstupní komora je určena pro finální oplach a proces sušení. Lze souběžně využívat všechny 3 komory komory (vstupní a výstupní), což zvyšuje kapacitu stroje a snižuje kros-kontaminaci oproti jednokomorovým zařízením. Stroj disponuje dvěma pozicemi na rám DPS (dvěma sloty), což znamená, že při plné vytíženosti je souběžně zprocesováváno 6 rámů s DPS.

Technický list PDF
1 PR filtrace

1 PR filtrace

Tato filtrace umožňuje opláchnout PCB nebo šablonu de-mineralizovanou vodou s vodivostí asi 0,5 uS a tlakem 0,2 baru.To přináší zákazníkovi přesné finální oplachování během samotného procesu. Filtrační systém je pevně připojen k struktuře stroje. Tato PR FILTRACE (filtrace fázového proplachování) je jedinečný filtrační systém oplachové vody vyvinutý v DCT Czech s.r.o.

Technický list PDF
2 PR filtrace

2 PR filtrace

Tato 2PR FILTRACE (druhá fáze oplachovací filtrace) je unikátní filtrační systém oplachové vody vyvinutý v DCT Czech s.r.o. Tento systém pracuje nepřetržitě ve 2 fázích oplachování. V 1. fázi protéká oplachovací voda mechanickým filtrem s tlakem 1 bar a vodivostí 400 uS. Tato fáze dokonale odstraňuje zbytky detergentu z desek plošných spojů nebo šablon. Druhá fáze oplachování umožňuje propláchnutí desky plošných spojů nebo šablon demineralizovanou vodou při tlaku 0,2 baru a vodivosti přibližně 0,5uS. To dává zákazníkovi přesné oplachování během procesu. Kombinace těchto fází zajišťuje dokonalé mytí mycích částí. Filtrační systém je pevně spojen s konstrukcí čisticího stroje.

Technický list PDF
Externí filtrace

Externí filtrace

Velkokapacitní externí filtrace, vyrobená zcela z nerezové oceli, je dalším z řady jedinečných řešení pro filtrování oplachové vody z výroby DCT Czech s.r.o. Systém používá sendvičovou filtraci nepřetržitě připojenou ve třech filtračních nádržích. Jsou propojeny nerezovými rozvody a umístěny na samostatnou konstrukci s válečky, což zajišťuje bezproblémová manipulace a možnost připojení k jakémukoli typu myčky z výroby DCT Czech. Snadná údržba a servis jsou samozřejmostí bez jakékoli demontáže.

Technický list PDF
Decotron® CP381

Decotron® CP381

Čistící kapalina na vodní bázi určená pro čištění tavidlových zbytků z DPS po procesu pájení. Ready-mix, určený k přímému použití. Účinný pro všechny typy pájecích past a tavidel. Určeno pro použití ve všech typech mycích zařízení, především pak pro vysokotlaký postřik.

Technický list PDF
Decotron® 351S

Decotron® 351S

Čisticí kapalina na bázi vody určená k čištění přetisků a odstranění zbytků tavidla z PCB po procesu pájení. Je určen pro použití ve všech typech čisticích strojů DCT, zejména v ultrazvukových a vysokotlakých čisticích zařízeních.

Technický list PDF
Decotron® 355S

Decotron® 355S

Čistící kapalina na vodní bázi určená pro čištění tavidlových zbytků po procesu pájení. Ready-mix, určený k přímému použití. Účinný pro všechny typy pájecích past a tavidel. Určeno pro použití ve všech typech mycích zařízení, především pak pro vysokotlaký postřik.

Technický list PDF
Flux Remover 4

Flux Remover 4

Čistící kapalina na alkoholové bázi určená pro ruční čistění DPS od zbytků tavidel. Určeno pro čištění většiny typů tavidel a dalších provozních nečistot jako jsou: prach, otisky prstů a mastnota. Kapalina se rychle odpařuje bez zanechání zbytků na čištěném povrchu. Součástí spreje je speciálně vyvinutý aplikační kartáček který se netřepí. Doporučeno použít společně se speciálním ESD ubrouskem.

Technický list PDF
DI voda

DI voda

DCT Deionizovaná voda určená pro ředění koncentrátů mycích kapalin a jako oplachovací médium.

Technický list PDF
Traceabilita ONLINE

Traceabilita ONLINE

Nejvyšší úroveň možnosti traceability DCT, která splňuje požadavky Průmyslu 4.0, pomocí online připojení čisticího stroje k síti zákazníka prostřednictvím softwaru. Výstupem není soubor, ale přístup k OPC klientovi s daty procesu online čištění. Zákazník může tyto údaje použít pro všechny své další traceability.

Technický list PDF
Traceabilita OFFLINE

Traceabilita OFFLINE

Základní verze traceability, kdy jsou obecná data procesu, jako jsou nastavené časy, teploty, úrovně vodivosti, vodivost a počet cyklů, uložena do souboru CSV na SD kartě dotykové obrazovky čisticího stroje. PLC je připraveno pro připojení čtečky čárových kódů. Zákazník si může vybrat standardní čtečku čárových kódů DCT (P / N 10119A), nebo použít vlastní čtečku čárových kódů, pokud DCT potřebuje nastavit své nastavení (P / N 10119C).

Technický list PDF
ROSE tester 54

ROSE tester 54 - testování iontové kontaminace

Zařízení určené k měření množství ionizovatelných nečistot na PCB. Vyhovuje standardu IPC-TM-650, 2.3.25 (metoda statické extrakce). Výsledná hodnota je uvedena: μg NaCI ekv. / Cm2.

Technický list PDF

Kontaktujte nás