Mycí stroje

Používáme vysoce kvalitní komponenty předních světových výrobců z Německa, Francie, Itálie, Japonska a České Republiky.
Pečlivě vybrané a otestované komponenty zaručují našim zákazníkům spolehlivost a minimální údržbu. 
CERTIFIKOVANÁ NEREZ - použití nerezi AISI 316 a AISI 304. 
RUČNÍ SVÁRY - používáme precizní ruční svařování, které zajišťuje vysokou kvalitu a životnost sváru.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - životnost svárů je zajištěna speciální chemickou úpravou.
ZÁTĚŽOVÉ TESTY - provádíme kontrolu mnoholeté životnosti strojů pomocí zátěžových testů
InJet®

InJet®

Vertikálně instalovaný systém Spray-In-Air minimalizuje účinek zašpinění běžně pozorovaný v horizontálních čističích strojích a maximalizuje účinnost čisticího procesu, když se čisticí kapalina stříká přímo na čištěnou součástku.

InJet® 388 CD

InJet® 388 CD

InJet® 388 CD je základní mycí stroj navržený pro odstraňování pájecích past ze šablon, stěrek a jednostranných misprint, případně může být po konzultaci využit také pro mytí pumpprintů.V závislosti na požadavku mytí vám projektový manažer DCT ve spolupráci s lokálním distributorem doporučí vhodnou mycí kapalinu na vodní bázi a správné nastavení celého procesu.

Technický list PDF
InJet® 388 CRD

InJet® 388 CRD

Veškeré procesy jsou plně automatizované a probíhají v jedné procesní komoře. InJet® 388 CRD je vyvinut primárně pro odstraňování pájecích past a SMT lepidel ze šablon, PumpPrintů, stěrek a misprintů.Mycí system může být využit také pro mytí desek po pájení nebo pro kombinaci mytí desek a výše zmíněných mycích procesů. Možností je použít stroj I pro odstraňování vytvrzelých laků.

Technický list PDF
InJet® 388 CRRD Combo

InJet® 388 CRRD Combo

InJet® 388 CRRD “Combo” je vyvinut primárně pro precizní mytí desek po pájení. Mycí system může být využit také pro vysoce kvalitní odstraňování pájecích past a SMT lepidel ze šablon, PumpPrintů, stěrek a misprint, či těchto zmíněných mycích aplikací spolu s mytím desek po pájení. Možností je použít stroj i pro odstraňování zatvrzelých laků.

Technický list PDF
InJet® 388 TWIN CRD Sausage dog

InJet® 388 TWIN CRD Sausage dog

InJet® 388 TWIN CRD je vyvinut primárně pro odstraňování pájecích past a SMT lepidel ze šablon, PumpPrintů, stěrek a misprintů. Mycí system může být využit také pro mytí desek po pájení nebo pro kombinaci mytí desek a výše zmíněných mycích procesů.Veškeré procesy jsou plně automatizované a probíhají ve 2 procesních komorách, kdy mytí probíhá v první vstupní komoře, poté je mytý díl automaticky transportován středním transferovým prostorem do 2 procesní komory, kde probíhá oplach a sušení. Tato komora je zároveň komorou výstupní. Obě komory mohou být využity souběžně, což zvyšuje kapacitu stroje a snižuje kros-kontaminaci oproti jednokomorovým zařízením.

Technický list PDF
InJet® 388 TWIN CRRD Sausage dog

InJet® 388 TWIN CRRD Sausage dog

Veškeré procesy jsou plně automatizované a probíhají ve 3 procesních komorách.Mytí probíhá v první vstupní komoře, poté je mytý díl automaticky transportován do středové průjezdní komoře, kde probíhá první oplachový proces. Poslední třetí a výstupní komora je určena pro finální oplach a proces sušení.Lze souběžně využívat obě komory (vstupní a výstupní), což zvyšuje kapacitu stroje a snižuje kros-kontaminaci oproti jednokomorovým zařízením.InJet® 388 TWIN CRRD “Sausage Dog” je vyvinut primárně pro vysokokapacitní a precizní mytí desek po pájení.Mycí system může být využit také pro vysokokapacitní odstraňování pájecích past a SMT lepidel ze šablon, PumpPrintů, stěrek a misprintů.

Technický list PDF
InJet® 388 TRIPLE CRRD

InJet® 388 TRIPLE CRRD

InJet® 388 TRIPLE CRRD je vyvinut primárně pro vysokokapacitní a precizní mytí desek po pájení. Veškeré procesy jsou plně automatizované a probíhají ve 3 samostatných procesních komorách, kdy mytí probíhá v první vstupní komoře, poté je mytý díl automaticky transportován do střední komory, kde probíhá první oplachový proces. Poslední třetí a výstupní komora je určena pro finální oplach a proces sušení. Všechny 3 komory mohou být využity souběžně, což zvyšuje kapacitu stroje a snižuje kros-kontaminaci oproti jednokomorovým zařízením.

Technický list PDF
InJet® 388 DOUBLE TRIPLE CRRD

InJet® 388 DOUBLE TRIPLE CRRD

Veškeré procesy jsou plně automatizované a probíhají ve 3 procesních komorách. Mytí probíhá v první vstupní komoře, poté je mytý díl automaticky transportován do středové komory, kde probíhá první oplachový proces. Poslední třetí a výstupní komora je určena pro finální oplach a proces sušení.Lze souběžně využívat všechny 3 komory komory (vstupní a výstupní), což zvyšuje kapacitu stroje a snižuje kros-kontaminaci oproti jednokomorovým zařízením. Stroj disponuje dvěma pozicemi na rám DPS (dvěma sloty), což znamená, že při plné vytíženosti je souběžně zprocesováváno 6 rámů s DPS.InJet® 388 DOUBLE TRIPLE CRRD tedy přináší dvojnásobnou mycí kapacitu oproti InJet® 388 TRIPLE CRRD a je tudíž naším kapacitně nejvýkonnějším vertikálním postřikovým zařízením pro mytí desek po pájení, k čemuž byl také vyvinut.Mycí system může být využit také pro vysokokapacitní odstraňování pájecích past a SMT lepidla ze šablon, PumpPrintů, stěrek a misprintů.

Technický list PDF
InJet® 3179 CRD BigBoard

InJet® 3179 CRD BigBoard

InJet® 3179 CRD je navržen k odstraňování pájecích past a SMT adhesives z nestandardních nadrozměrných šablon a to až do velikosti 1170 x 2160 x 2015 mm, respektive 46.1 x 85 x 79.3 in. Stroj je samozřejmě možné souběžně využívat pro mytí stěrek, misprint či pumpprintů. Velikost procesní komory přináší i možnost vložení a souběžného mytí 2 standardních šablon o rozměrech 29” x 29”.

Technický list PDF
InJet® 888 CRD 1F

InJet® 888 CRD 1F

Označení 1F poukazuje na 1 patrové řešení, primárně určené pro mytí větších dílů. InJet® 888 CRD-1F je vyvinut primárně pro odstraňování tavidlových zbytků z pájecích rámů či pro údržbové čištění dílů pájecích zařízení.

Technický list PDF
InJet® 888 CRD 2F

InJet® 888 CRD 2F

InJet® 888 CRD-2F je vyvinut primárně pro odstraňování tavidlových zbytků z pájecích rámů či pro údržbové čištění dílů pájecích zařízení. Mycí system může být využit pro mytí desek po pájení nebo pro kombinaci mytí desek, misprintů a šablon. Označení 2F poukazuje na 2 patrové řešení, kde je možné souběžně mýt menší díly ve dvou koších a tím maximalizovat mycí kapacitu. Po snadné demontáži středového postřikového ramene je možné mýt velké díly v jednom (spodním) koši.

Technický list PDF
InJet® 888 CRRD 1F

InJet® 888 CRRD 1F

InJet® 888 CRRD-1F je vyvinut primárně pro odstraňování tavidlových zbytků z desek po pájení. Označení 1F poukazuje na 1 patrové řešení, primárně určené pro mytí větších dílů. Je možné souběžné vložit a mýt i šablonu či misprinty.

Technický list PDF
InJet® 888 CRRD 2F

InJet® 888 CRRD 2F

InJet® 888 CRRD-2F je vyvinut primárně pro odstraňování tavidlových zbytků z desek po pájení. Je možné souběžné vložit a mýt i šablonu či misprinty. Označení 2F poukazuje na 2 patrové řešení, kde je možné souběžně mýt menší díly ve dvou koších a tím maximalizovat mycí kapacitu. Po snadné demontáži středového postřikového ramene je možné mýt velké díly v jednom (spodním) koši.

Technický list PDF
AirJet®

AirJet®

AirJet má čtyři různé sestavení, včetně menších systémů, plně automatických verzí nebo systémů pro čištění mimořádně velkých výrobních dílů. Všechny tři komory mohou být použity současně pro maximalizaci kapacity.

AirJet® 486 CRD

AirJet® 486 CRD

Veškeré procesy jsou automatizované a probíhají ve 3 oddělených procesních komorách, které jsou zároveň zásobníkovými vanami.Mytí probíhá v první vstupní komoře, kam operátor umístí koš s díly. Poté operátor ručně přemístí koš s umytými díly do vedlejší komory s oplachovým procesem. Následně operátor přemístí koš do poslední sušící komory.Lze souběžně využívat všechny 3 komory, což zvyšuje mycí kapacitu stroje a snižuje kros-kontaminaci oproti jednokomorovým zařízením.AirJet® 486 CRD je navržen pro údržbové mytí dílů z přetavovacích pecí a vln.

Technický list PDF
AirJet® 594 CRD

AirJet® 594 CRD

AirJet® 594 CRD je vybaven motorizovaným manipulátorem pro snadné spuštění košů, následnému vytažení košů a jejich přemísťování mezi jednotlivými procesními komorami.Díky tomuto zařízení není operátor nucen zvedat těžké díly, čímž je stroj výjimečně ergonomický, bezpečný a uživatelsky přívětivý. Mytí probíhá v první vstupní komoře, kam operátor spustí koš s díly pomocí manipulátoru. Po ukončení mytí operátor manipulátorem koš přemístí do oplachové komory, poté do poslední sušící komory.Lze souběžně využívat všechny 3 komory, což zvyšuje mycí kapacitu stroje a snižuje kros-kontaminaci oproti jednokomorovým zařízením.AirJet® 954 CRD je navržen pro údržbové mytí dílů z přetavovacích pecí a vln.

Technický list PDF
AirJet® 954 CRD Piano

AirJet® 954 CRD Piano

Veškeré procesy jsou plně automatizované a probíhají v 1 procesní komoře, pod kterou jsou umístěny 2 zásobníkové vany, jedna s mycí kapalinou a druhá s oplachovou kapalinou.Operátor vloží díly k mytí do procesní komory do koše a mycí systém automaticky provede proces mytí, oplachu a sušení.AirJet® 954 CRD “Piano” je navržen pro údržbové mytí dílů z přetavovacích pecí a vln či k odstraňování vytvrzelých laků z lakovacích rámů, dílů lakovacích strojů či ze zalakovaných PCB pro potřeby jejich opravy a následnému lakování.

Technický list PDF
AirJet® 4127 CRD

AirJet® 4127 CRD

Veškeré procesy jsou automatizované a probíhají ve 3 oddělených procesních komorách, které jsou zároveň zásobníkovými vanami.Mytí probíhá v první vstupní komoře, kam operátor umístí koš s díly. Poté operátor ručně přemístí koš s umytými díly do vedlejší komory s oplachovým procesem. Následně operátor přemístí koš do poslední sušící komory.Lze souběžně využívat všechny 3 komory, což zvyšuje mycí kapacitu stroje a snižuje kros-kontaminaci oproti jednokomorovým zařízením.AirJet® 4127 CRD je navržen pro údržbové mytí dílů z přetavovacích pecí a vln (zde použít termín

Technický list PDF
Sonix®

Sonix®

Sonix je plně automatický systém se dvěma různými sestaveními, včetně vícekomorové možnosti. Je navržen tak, aby vyčistil všechny typy konformního lakování od krycích rámů, masek, palet, částí nanášecí linky nebo PCB.

Sonix® 355 CRRD

Sonix® 355 CRRD

Veškeré procesy jsou automatizované a probíhají ve 4 oddělených procesních komorách, které jsou zároveň zásobníkovými vanami.Mytí probíhá v první vstupní komoře, kam operátor umístí koš s díly. Poté operátor ručně přemístí koš s umytými díly do vedlejší komory s předoplachovým procesem. Následně operátor přemístí koš do komory s finálním oplachem a na konec do poslední sušící komory.Lze souběžně využívat všechny 4 komory, což zvyšuje mycí kapacitu stroje, snižuje kros-kontaminaci oproti jednokomorovým zařízením a optimalizuje oplach díky dvěma oplachovým komorám.Sonix® 355 CRRD je navržen pro odstraňování vytvrzelých laků z lakovacích rámů, dílů lakovacích strojů či ze zalakovaných PCB pro potřeby jejich opravy a následnému lakování.

Technický list PDF
Sonix® 954 CRD Piano

Sonix® 954 CRD Piano

Veškeré procesy jsou plně automatizované a probíhají v 1 procesní komoře, pod kterou jsou umístěny 2 zásobníkové vany, jedna s mycí kapalinou a druhá s oplachovou kapalinou.Operátor vloží díly k mytí do procesní komory do koše a mycí systém automaticky provede process mytí, oplachu a sušení.Sonix® 954 CRD “Piano” je navržen k odstraňování vytvrzelých laků z lakovacích rámů, dílů lakovacích strojů či ze zalakovaných PCB pro potřeby jejich opravy a následnému lakování.Sonix® 954 CRD “Piano” může být v určitých případech doporučen také pro mytí PCB či pro procesy odmašťování kovových dílů.

Technický list PDF
Příslušenství

Příslušenství

Externí filtrace

Externí filtrace

Velkokapacitní externí filtrace, vyrobená zcela z nerezové oceli, je dalším z řady jedinečných řešení pro filtrováníoplachové vody z výroby DCT Czech s.r.o.Systém používá sendvičovou filtraci nepřetržitě připojenou ve třech filtračních nádržích.Jsou propojeny nerezovými rozvody a umístěny na samostatnou konstrukci s válečky, což zajišťujebezproblémová manipulace a možnost připojení k jakémukoli typu pračky z výroby DCT Czech. Snadná údržbaa servis jsou samozřejmostí bez jakékoli demontáže.

Technický list PDF
2 PR filtrace

2 PR filtrace

Tato 2PR FILTRACE (druhá fáze oplachovací filtrace) je unikátní filtrační systém oplachové vody vyvinutý v DCT Czech s.r.o. Tento systém pracuje nepřetržitě ve 2 fázích oplachování.

Technický list PDF