Měřící nástroje

ROSE tester 32

ROSE tester 32

Zařízení určené k měření množství ionizovatelných nečistot na PCB. Vyhovuje standardu IPC-TM-650, 2.3.25 (metoda statické extrakce). Výsledná hodnota je uvedena: μg NaCI ekv. / Cm2.

Technický list PDF

ROSE tester 54

ROSE tester 54

A device designed to measure the amount of ionizable impurities of a PCB. Complies with standard IPC-TM-650, 2.3.25 (Static extraction method). Resulting value is given: μg NaCI Eq./cm2.

Technický list PDF