InJet® 388 DOUBLE TRIPLE CRRD

InJet® 388 DOUBLE TRIPLE CRRD

InJet® 388 DOUBLE TRIPLE CRRD přináší dvojnásobnou mycí kapacitu oproti InJet® 388 TRIPLE CRRD a je tudíž naším kapacitně nejvýkonnějším vertikálním postřikovým zařízením pro mytí desek po pájení, k čemuž byl také vyvinut. Mycí system může být využit také pro vysokokapacitní odstraňování pájecích past a SMT lepidla ze šablon, PumpPrintů, stěrek a misprintů.Veškeré procesy jsou plně automatizované a probíhají ve 3 procesních komorách. Mytí probíhá v první vstupní komoře, poté je mytý díl automaticky transportován do středové komory, kde probíhá první oplachový proces. Poslední třetí a výstupní komora je určena pro finální oplach a proces sušení. Lze souběžně využívat všechny 3 komory komory (vstupní a výstupní), což zvyšuje kapacitu stroje a snižuje kros-kontaminaci oproti jednokomorovým zařízením. Stroj disponuje dvěma pozicemi na rám DPS (dvěma sloty), což znamená, že při plné vytíženosti je souběžně zprocesováváno 6 rámů s DPS.

Technický list PDF

Zůstaňme v kontaktu