Antifoam

Antifoam

Ve vodě dispergovatelné chemické odpěňovací činidlo. Doporučené oblasti použití: sráží pěnu v mycí nebo oplachové kapalině ve vysokotlakém postřiku nebo v systémech se vzduchovým probubláváním.

Technický list PDF

Zůstaňme v kontaktu