1 PR filtrace

1 PR filtrace

Tato filtrace umožňuje opláchnout PCB nebo šablonu de-mineralizovanou vodou s vodivostí asi 0,5 uS a tlakem 0,2 baru.To přináší zákazníkovi přesné finální oplachování během samotného procesu. Filtrační systém je pevně připojen k struktuře stroje. Tato PR FILTRACE (filtrace fázového proplachování) je jedinečný filtrační systém oplachové vody vyvinutý v DCT Czech s.r.o.

Technický list PDF

Zůstaňme v kontaktu